Beställ

Skola
Böcker
Teckenmaterial
Spel
Kommunicerande Samspel
Ordramar
Programvara

Föreläsningar

Erbjudanden
Gratis
Produktfilmer

 

 

Ordramar 

Ofta startar man sin läsinlärning med att lära sig några välbekanta ord så som sitt namn, mjölk, McDonald's o.s.v. Man ser orden som bilder; ordbilder. Vissa av oss behöver lite extra stöd när vi lär oss ordbilder och då kan en ram runt ordet vara till hjälp. Ramen förstärker ordets form ytterligare, något som förenklar läsandet och läsinlärning för dem med olika typer av funktionshinder. Även om man redan kan läsa men försöker lära sig ett främmande språk kan ramen vara till hjälp, speciellt om man är visuellt stark.
Ordramarna kan också ge en bild av grammatiska strukturer om man använder färger i/på ramen.Ordramar

Datorprogrammet som hjälper du att göra ramar runt ord när du tillverkar material till ditt barn eller elever. Anpassa ramarna efter ditt syfte och barnens behov. Läs mer

200 kr

Vid köp av minst fem: 125 kr

Snigelspel

Alla ord i Snigelspelet är förstärkta med ordramar och färgkodade för att ge en bild av meningsbyggnaden. Läs mer

77 kr

Vid köp av minst fem: 62 kr

   
 

Teckenloppor

En cd full med utskrivbara loppor för teckenträning. Alla ord är förstärka med ordramar vilket gör att lopporna också stödjer läsinlärningen. Läs mer

150 kr

Vid köp av minst fem: 100 kr