Beställ

Skola
Böcker
Teckenmaterial
Spel
Kommunicerande Samspel
Ordramar
Programvara

Föreläsningar

Erbjudanden
Gratis
Produktfilmer

 

 

Vidare ut på nätet 

Äppelklyftig på facebook

Kommunicerande Samspel
Kommunicerande Samspel
Kommunicerande Samspel på facebook
Communicating Partners Program
Communicating - forum
Boken Communicating Partners

Vänföretag
Alvehamn
Anjalu
Hilja förlag
Lilla LT förlag
Mamma Moa
Solrosens förlag
Tala med tecken
Teckenförlaget
Vivlio
ApelsinGredelin

Övriga länkar
Kunskapsbanken
Barnens Vänner
Lektion.se

Äppelhyllan på Barnens bibliotek