Kommunicerande Samspel

 
 
 

James D MacDonalds Communicating Partners på svenska

Hjälper föräldrar att hjälpa sina barn
En modell för föräldrar och yrkesverksamma som möter barn som behöver stöd i sin språkutveckling.

 
   
   
   
  Startsida

Det här är Kommunicerande Samspel

 
  Diskussion  
  Barnet som inte pratar än

De fem strategierna som hjälper dig att hjälpa ditt barn.

Kommunikation betyder här inte att prata, det betyder ett utbyte av meddelanden mellan människor.
Börja med de stategier som känns bäst för dig. Pröva en eller två när du leker med ditt barn och observera hur han reagerar. Fortsätt sedan med det som fungerar med ditt barn. Om något känns mycket obekvämt, pressa inte dig själv. Det finns många olika sätt att vara effektiv. Pröva nya strategier när inget händer. Mät framgången i ökad kommunikation. Målet är att ditt barn ska kommunicera mer frekvent och på nya sätt. Var tålmodig och låt varje ny liten form av kommunikation ge dig mera kraft. Hur litet steget än tycks är det ett viktigt steg för ditt barn.

Ge uppmärksamhet

 1. Besvara ditt barn som om han kommunicerade.
 2. Besvara ditt barns spontana rörelser och vänta.
 3. Uppmärksamma ditt barns lek och vänta.
 4. Uppmärksamma positiva beteenden mer än negativa.
 5. Svara på ett sätt som ditt barn kan.

Var i jämvikt

 1. Kommunicera en gång och vänta sedan.
 2. Ta och ge med rörelser
 3. ta och ge med ljud
 4. undvik att dominera samspelet
 5. Tillåt inte barnet att dominera samspelet.
 6. Låt turtagning bli en vana mellan dig och ditt barn.

Matcha varandra

 1. Agera på sätt som ditt barn kan agera
 2. Kommunicera utan ord som ditt barn gör.
 3. Prata som ditt barn gör.
 4. Visa ditt barn nästa steg
 5. Matcha hans agerande med ett ljud
 6. Matcha hans ljud med ett ord.
 7. Härma hans ljud på ett lekfullt sätt.

Var lekfull

 1. Lek ta och ge med ljud
 2. Var skojig och dra uppmärksamhet till dig
 3. Gör något oväntat
 4. Gör mer av det som barnet tycker är skoj.
 5. Lek fysiska lekar
 6. Låtsaslek
 7. Gör pantomimer
 8. Var känslomässigt närvarande och visa kärlek.

Dela kontrollen

 1. Initiera lika ofta som du besvarar barnet.
 2. Besvara barnet lika ofta som du initiera
 3. Styr hälften av tiden
 4. Låt barnet styra halva tiden
 5. Undvik att dominera eller vara passiv.

Några viktiga punkter

 1. "Det är inget fel på mitt barn!!"
 2. Mitt barn har många starka sidor och det är mitt jobb att bygga ett socialt förhållande på hans styrkor och inte på de beteenden som andra ser som svagheter.
 3. Det största bprblemet för barn som är sena i talet är att de inte interagerar tillräckligt ofta med människor.
 4. Ett annat vanligt problem är överstimulering och omöjliga krav; våra barn är ofta med människor som gör saker de inte kan göra. De misslyckas, håller sig undan och lär sig ännu mindre.
 5. Att stanna längre i turtagande samspel är ett grundläggande mål för alla barn. Mängden interaktioner är mycket viktigare än antal ord de kan. Varför? För att ju mer ditt barn interagerar, desto mer kommer han/hon lära sig om allt.
 6. Föräldrarnas viktigaste uppgift är att vara en lekkamrat, inte lärare.... Barn lär sig mer i lek än på en föreläsning

We are interested in doing more workshops to both professionals and parents; i encourage you to contact your organizations and school systems to invite us to train in your area. Most professionals ( therapists, teachers, OT's, PT's, counselors, etc.) have not recieved much training in communicainting with late talking children, in what is needed before language and what great successes they can have with parents.

Thanks for helping us get this message out which is much easier, less expensive and more socially effective than many traditional approaches. And the key to Communicating Partners is that learning to communicate happens all the time, not just when a child is with a professional.

Thanks, for being here.

Dr.Jim

James D. MacDonald, Ph.D.
Communicating Partners
website: www.jamesdmacdonald.org
011 (614) 447-0768

 

 
  Barnet som pratar för lite eller otydligt  
  Skrik och bråk  
  I förskola/skola  
  Särskilda diagnoser  
  Material  
  Länkar och webbringar  
  Om denna sida